Zmluva

Potravinársky tovar

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa objednávateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO objednávateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Velička spol. s.r.o.

Adresa dodávateľa: Ul. Fraňa kráľa 48, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36461351

Predmet zmluvy: Zmluva o dávke čerstvých pekárenských výrobkov.

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 01.01.2012

Datum zverejnenia: 11.01.2019

Dokumenty Pdf Zmluva velička.pdf ( veľkosť: 198,7 KB, aktualizované: Piatok 11. Január 2019 11:59 )