Zmluva

Zmluva o dielo č. 5/2018

Identifikácia

Číslo zmluvy: 5/2018

Názov objednávateľa: Obec Hozelec

Adresa objednávateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO objednávateľa: 00326208

Názov dodávateľa: LINSTAV s.r.o.

Adresa dodávateľa: Jarmočná 3742, 040 01 Košice

IČO dodávateľa: 50892410

Predmet zmluvy: Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice

Zmluvná cena: 37778.94 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 08.01.2019

Datum zverejnenia: 08.01.2019

Dokumenty Pdf sken0272.pdf ( veľkosť: 2,7 MB, aktualizované: Utorok 08. Január 2019 11:00 )