Zmluva

Dohoda č.18/36/52A/28

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hozelec

Adresa objednávateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO objednávateľa: 00326208

Názov dodávateľa: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad

Adresa dodávateľa: Hraničná 667/13, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 30794536

Predmet zmluvy: o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe.

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 18.12.2018

Datum zverejnenia: 08.01.2019

Dokumenty Pdf scan.pdf ( veľkosť: 9,8 MB, aktualizované: Štvrtok 20. December 2018 08:43 )