Zmluva

Zmluva o nakladaní s odpadom

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Štefanová

Adresa objednávateľa: č. 100, 90086 Štefanová

IČO objednávateľa: 00305111

Názov dodávateľa: Skládka odpadov Dubová

Adresa dodávateľa: Hlavná 39, Dubová 90089

IČO dodávateľa: 35793848

Predmet zmluvy: Zmluva o uložení odpadu od 1.1.2019-31.12.2019 s cenníkom.

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 25.10.2018

Datum zverejnenia: 05.11.2018

Dokumenty Pdf SCAN0276.PDF ( veľkosť: 2,2 MB, aktualizované: Pondelok 05. November 2018 13:12 )