Zmluva

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Pastrnák Ľuboš

Adresa objednávateľa: Sládkovičova 454/36, 05935 Batizovce

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Batizovce

Adresa dodávateľa: Štúrova 29/2, 05935 Batizovce

IČO dodávateľa: 00326119

Predmet zmluvy: uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 12.10.2018

Datum zverejnenia: 12.10.2018

Dokumenty Pdf Pastrnák Ľuboš.pdf ( veľkosť: 433,7 KB, aktualizované: Piatok 01. Marec 2019 12:40 )