Zmluva

Zmluva o výkone činnosti stavebného dozoru č. 20180901 uzatvorená podľa § 269 ods.2 OZ

Identifikácia

Číslo zmluvy: zo dňa 3.10.2018

Názov objednávateľa: Obec Hozelec

Adresa objednávateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO objednávateľa: 00326208

Názov dodávateľa: Tatra Progress, spol. s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nám sv. Egídia 95, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 17147344

Predmet zmluvy: občasný stavebný dozor na stavbe "Rekonštrukcia chodníka ul. Hlavná" pre rozsahy prác k zmluve o dielo zo dňa 2.10.2018 so spoločnosťou EKOLOSERVIS s.r.o.

Zmluvná cena: 600.00 €/mesiac s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 03.10.2018

Datum zverejnenia: 12.10.2018

Dokumenty Pdf sken0226.pdf ( veľkosť: 777,8 KB, aktualizované: Piatok 12. Október 2018 09:02 )