Zmluva

Zmluva o dielo 1/2018

Identifikácia

Číslo zmluvy: 1/2018

Názov objednávateľa: Obec Hozelec

Adresa objednávateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO objednávateľa: 00326208

Názov dodávateľa: EKOLOSERVIS s.r.o.

Adresa dodávateľa: Opatovská cesta 151, 040 01 Košice

IČO dodávateľa: 43850324

Predmet zmluvy: Rekonštrukcia chodníka na ulici Hlavná-Hozelec

Zmluvná cena: 6000.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 02.10.2018

Datum zverejnenia: 12.10.2018

Dokumenty Pdf sken0225.pdf ( veľkosť: 1,4 MB, aktualizované: Piatok 12. Október 2018 08:58 )