Zmluva

Dohoda

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Liptovská Porúbka

Adresa objednávateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO objednávateľa: 17061229

Názov dodávateľa: TES Media s.r.o.

Adresa dodávateľa: Žilina

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: o vzájomnom započítaní pohľadávok a záväzkov

Zmluvná cena: 779.18 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 11.10.2018

Datum zverejnenia: 12.10.2018

Dokumenty Pdf TES media.pdf ( veľkosť: 271,7 KB, aktualizované: Piatok 12. Október 2018 07:33 )