Zmluva

Dodatok č.1 k zmluve 5004/18/044-ZZ-01

Identifikácia

Číslo zmluvy: 5004/18/044-ZZ-01

Názov objednávateľa: Obec Lomnička

Adresa objednávateľa: Lomnička č.66, 06503 Podolínec

IČO objednávateľa: 00330027

Názov dodávateľa: OTP Banka Slovensko, a.s.

Adresa dodávateľa: Štúrová 5, 813 54 Bratislava

IČO dodávateľa: 31318916

Predmet zmluvy: Zriadenie záložného práva

Zmluvná cena: 1552791.40 € bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 26.09.2018

Datum zverejnenia: 08.10.2018

Dokumenty Pdf img-X08104529.pdf ( veľkosť: 199,6 KB, aktualizované: Pondelok 08. Október 2018 11:52 )