Zmluva

Dodatok č.1 k zmluve 5004/18/044-ZZ-01

Identifikácia

Číslo zmluvy: Dodatok č.1

Názov objednávateľa: Obec Lomnička

Adresa objednávateľa: Lomnička č.66, 06503 Podolínec

IČO objednávateľa: 00330027

Názov dodávateľa: OTP banka

Adresa dodávateľa: Štúrová 5, Bratislava

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: Zriadenie záložného práva

Zmluvná cena: 1552791.38 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 13.09.2018

Datum zverejnenia: 19.09.2018

Dokumenty