Zmluva

Dohoda číslo 18/38/052/77 o zabezpečení podmienok vykonávania AČ formou MOS pre obec a o poskytnutí príspevku na AČ

Identifikácia

Číslo zmluvy: 18/38/052/77

Názov objednávateľa: Obec Lomnička

Adresa objednávateľa: Lomnička č.66, 06503 Podolínec

IČO objednávateľa: 00330027

Názov dodávateľa: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa

Adresa dodávateľa: Farbiarska 57, 064 01 Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa: 30794536

Predmet zmluvy: Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania AČ formou MOS pre obec a poskytovaní finančného príspevku príjemcovi príspevku na úhradu časti nákladov na osobné, ochranné pracovné prostriedky, úrazové poistenie dlhodobo nezamestnaných občanov, ktorí sú poberateľmi dávky v HN a príspevkov k dávke v HN, časti nákladov na pracovné náradie a časti ďalších nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním AČ formou MOS pre obec.

Zmluvná cena: 15420.00 € bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 27.08.2018

Datum zverejnenia: 04.09.2018

Dokumenty Pdf dohoda 52-0001.pdf ( veľkosť: 2,2 MB, aktualizované: Utorok 04. September 2018 10:26 )