Zmluva

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A)

Identifikácia

Číslo zmluvy: 09/011/18

Názov objednávateľa: Obec Malužiná

Adresa objednávateľa: Malužiná č. 53, 03234 Malužiná

IČO objednávateľa: 00315621

Názov dodávateľa: Prima banka Slovenko, a.s.

Adresa dodávateľa: Hodžova 11, 010 11 Žilina

IČO dodávateľa: 31575951

Predmet zmluvy: Poskytnutie úveru bankou klientovi za podmienok dohodnutých v zmluve

Zmluvná cena: 93941.55 € bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 03.09.2018

Datum zverejnenia: 03.09.2018

Dokumenty Pdf img20180903_11133998.pdf ( veľkosť: 162,9 KB, aktualizované: Pondelok 03. September 2018 11:19 )