Zmluva

Zmluva o výpožičke

Identifikácia

Číslo zmluvy: KRHZ-PO-2018/452-141

Názov objednávateľa: Obec Poľanovce

Adresa objednávateľa: č. 7, 05305 Poľanovce

IČO objednávateľa: 00329487

Názov dodávateľa: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Adresa dodávateľa: Bratislava, Pribinova 2

IČO dodávateľa: 00151866

Predmet zmluvy: Dočasné užívanie prebytočného hnuteľného majetku štátu.

Zmluvná cena: 14318.54 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 28.06.2018

Datum zverejnenia: 19.08.2018

Dokumenty Pdf scn0003.pdf ( veľkosť: 627,2 KB, aktualizované: Nedeľa 19. August 2018 19:19 )