Zmluva

Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve zo dňa 30.1.2009

Identifikácia

Číslo zmluvy: Dodatok č. 2

Názov objednávateľa: Carlo Zoia

Adresa objednávateľa: Športová 156, Hozelec

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Hozelec

Adresa dodávateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO dodávateľa: 00326208

Predmet zmluvy: úprava doby prenájmu a výpovednej lehoty obecného bytu v MŠ

Zmluvná cena: 120.00 €/mesiac bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 07.06.2012

Datum zverejnenia: 18.06.2012

Dokumenty Pdf scan0001.pdf ( veľkosť: 162,2 KB, aktualizované: Pondelok 18. Jún 2012 15:10 )