Zmluva

Poistná zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: 9160080162

Názov objednávateľa: Obec Lomnička

Adresa objednávateľa: Lomnička č.66, 06503 Podolínec

IČO objednávateľa: 00330027

Názov dodávateľa: UNIQA poisťovňa, a.s.

Adresa dodávateľa: Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27

IČO dodávateľa: 00653501

Predmet zmluvy: Poistenie požiaru, živelných nebezpečí a škôd spôsobených vodou z vodovodných zariadení

Zmluvná cena: 783.68 €/rok bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 06.08.2018

Datum zverejnenia: 09.08.2018

Dokumenty Pdf img-809115626.pdf ( veľkosť: 2,6 MB, aktualizované: Štvrtok 09. August 2018 13:05 )