Zmluva

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Lomnička

Adresa objednávateľa: Lomnička č.66, 06503 Podolínec

IČO objednávateľa: 00330027

Názov dodávateľa: MADE spol. s r.o.

Adresa dodávateľa: Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica

IČO dodávateľa: 36041688

Predmet zmluvy: Prevádzkovateľ v zmysle §34 ods. 1 ZOOÚ poveruje sprostredkovateľa, aby v jeho mene spracúval osobné údaje v rozsahu, na účel a za podmienok uvedených v tejto zmluve a Hlavnej zmluve.

Zmluvná cena: 0.00 € bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 13.07.2018

Datum zverejnenia: 13.07.2018

Dokumenty Pdf img-713100421.pdf ( veľkosť: 854 KB, aktualizované: Piatok 13. Júl 2018 11:34 )