Zmluva

Zmluva o dielo.

Identifikácia

Číslo zmluvy: 290618

Názov objednávateľa: Obec Spišský Hrhov

Adresa objednávateľa: SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov

IČO objednávateľa: 00329592

Názov dodávateľa: Hrhovské služby, s.r.o.

Adresa dodávateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov

IČO dodávateľa: 36593168

Predmet zmluvy: Realizácia diela Aleja - zelená oáza.

Zmluvná cena: 5377.40 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 29.06.2018

Datum zverejnenia: 12.07.2018

Dokumenty Pdf Zmluva o dielo aleja.pdf ( veľkosť: 228,3 KB, aktualizované: Štvrtok 12. Júl 2018 17:10 )