Zmluva

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 102016

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Výborná

Adresa objednávateľa: 12, 05902 Výborná

IČO objednávateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Mopax, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Rovná 4242/5, Poprad

IČO dodávateľa: 31697411

Predmet zmluvy: Úprava množstiev

Zmluvná cena: 242739.86 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 11.06.2018

Datum zverejnenia: 12.07.2018

Dokumenty Pdf SCAN0001.PDF ( veľkosť: 45,6 KB, aktualizované: Štvrtok 12. Júl 2018 12:25 )