Zmluva

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

Identifikácia

Číslo zmluvy: 32/2018

Názov objednávateľa: Obec Gánovce

Adresa objednávateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO objednávateľa: 00326143

Názov dodávateľa: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Adresa dodávateľa: Štefánikova 17, Bratislava

IČO dodávateľa: 31595545

Predmet zmluvy: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

Zmluvná cena: 45.50 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 29.06.2018

Datum zverejnenia: 11.07.2018

Dokumenty