Zmluva

Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.2018/0013

Identifikácia

Číslo zmluvy: ZML.2018/0013

Názov objednávateľa: Ľudovít Šimček

Adresa objednávateľa: Beňadiková 129, 032 04 Beňadiková

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Beňadiková

Adresa dodávateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO dodávateľa: 00315079

Predmet zmluvy: Nájom hrobového miesta č.B/16 (dvojhrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej

Zmluvná cena: 3.00 €/rok s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 04.07.2018

Datum zverejnenia: 11.07.2018

Dokumenty Pdf Najomna zmluva_hrobove miesto_B_16.pdf ( veľkosť: 370,1 KB, aktualizované: Streda 11. Júl 2018 13:22 )