Zmluva

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostrednictvom rozpočtu MVSR

Identifikácia

Číslo zmluvy: PHZ-OPK1-2018-001458

Názov objednávateľa: Obec Olšavica

Adresa objednávateľa: č. 94, 05373 Olšavica

IČO objednávateľa: 00329444

Názov dodávateľa: MVSR, Pribinova č.2, 812 72 Bratislava

Adresa dodávateľa: MVSR, Pribinova č.2, 812 72 Bratislava

IČO dodávateľa: 00151866

Predmet zmluvy: Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu SR

Zmluvná cena: 29982.51 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 31.05.2018

Datum zverejnenia: 10.07.2018

Dokumenty Pdf sken535.pdf ( veľkosť: 1,7 MB, aktualizované: Utorok 10. Júl 2018 08:46 )