Zmluva

Zmluva o zabezpečení združeného nakladania s odpadmi s obalov

Identifikácia

Číslo zmluvy: Dodatok č. 1

Názov objednávateľa: Obec Štefanová

Adresa objednávateľa: č. 100, 90086 Štefanová

IČO objednávateľa: 00305111

Názov dodávateľa: Natur-Pack, a.s.

Adresa dodávateľa: Ružova dolina 6, Bratislava

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: Systém združeného nakladania s odpadmi

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 27.06.2018

Datum zverejnenia: 09.07.2018

Dokumenty Pdf Dod.č.1 NATURPACK.PDF ( veľkosť: 2 MB, aktualizované: Pondelok 09. Júl 2018 14:54 )