Zmluva

Dodatok o nájme pozemku na poľnohospodárske účely č.1 k zmluve č. 1014/2012

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: TOMAK s.r.o.

Adresa objednávateľa: Hliník 28, 065 03 Podolínec

IČO objednávateľa: 31675981

Názov dodávateľa: Obec Lomnička

Adresa dodávateľa: Lomnička č.66, 06503 Podolínec

IČO dodávateľa: 00330027

Predmet zmluvy: Prenajímateľ súhlasí s tým, aby pozemok, ktorého je vlastníkom (ďalej len predmet nájmu), užíval nájomca pre účely súvisiace s poľnohospodárskou výrobou. Ide o pozemky v k.ú. podľa priložených dokladov o vlastníctve č. 1 tejto zmluvy.

Zmluvná cena: 97.08 €/rok bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 29.06.2018

Datum zverejnenia: 09.07.2018

Dokumenty Pdf najomna zmluva TOMAK.pdf ( veľkosť: 768,3 KB, aktualizované: Pondelok 09. Júl 2018 13:07 )