Zmluva

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obcezriadení vecného bremena v prospech tretej osoby

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Horevaj Ján, Ing.

Adresa objednávateľa: Jurkovičova 384/58,05935 Batizovce

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Batizovce

Adresa dodávateľa: Štúrova 29/2, 05935 Batizovce

IČO dodávateľa: 00326119

Predmet zmluvy: zriadenie vecného bremena

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 14.06.2018

Datum zverejnenia: 14.06.2018

Dokumenty Pdf zml vecne bremeno horevaj.pdf ( veľkosť: 591,4 KB, aktualizované: Štvrtok 14. Jún 2018 13:15 )