Zmluva

Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom

Identifikácia

Číslo zmluvy: Z1/7/20187

Názov objednávateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce

Adresa objednávateľa: 180, 05912 Švábovce

IČO objednávateľa: 37876023

Názov dodávateľa: aSc Applied Software Comsultants s. r. o.

Adresa dodávateľa: Svoradova 7, 811 03 Bratislava

IČO dodávateľa: 31361161

Predmet zmluvy: Prevádzkovateľ poveruje sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov v mene prevádzkovateľa v IS aSc, ako IS školy/ škoslkého zariadenia.

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 24.05.2018

Datum zverejnenia: 14.06.2018

Dokumenty Pdf Zmluva_aSc Applied Software_GDPR_2018.pdf ( veľkosť: 2,1 MB, aktualizované: Štvrtok 14. Jún 2018 12:07 )