Zmluva

Zmluva o kontrolnej činnosti

Identifikácia

Číslo zmluvy: 24/2018

Názov objednávateľa: Obec Gánovce

Adresa objednávateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO objednávateľa: 00326143

Názov dodávateľa: Ekotec, spol. s.r.o.

Adresa dodávateľa: Lamačská cesta 20, Bratislava

IČO dodávateľa: 00687022

Predmet zmluvy: Zmluva o kontrolnej činnosti

Zmluvná cena: 230.00 € bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 11.06.2018

Datum zverejnenia: 14.06.2018

Dokumenty