Zmluva

zmluva o poskytovaní verejných služieb

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Važec

Adresa objednávateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO objednávateľa: 00315842

Názov dodávateľa: Orange Slovensko a.s.,

Adresa dodávateľa: Metodova 8, Bratislava

IČO dodávateľa: 35697270

Predmet zmluvy: SIM karta pre alarm objektu POlyfunkčný objekt č.775

Zmluvná cena: 1.00 €/mesiac s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 13.06.2018

Datum zverejnenia: 14.06.2018

Dokumenty Pdf orange zmluva.PDF ( veľkosť: 1,8 MB, aktualizované: Štvrtok 14. Jún 2018 10:15 )