Zmluva

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre BOZP

Identifikácia

Číslo zmluvy: 2/2014

Názov objednávateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa objednávateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Martin Majerčák

Adresa dodávateľa: Allendeho 2723/76, 059 51 Poprad-Matejovce

IČO dodávateľa: 45676178

Predmet zmluvy: Spracovanie osobných údajov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 25.05.2018

Datum zverejnenia: 13.06.2018

Dokumenty Pdf Zmluva o spracúvaní osobných údajov služby BOZP.pdf ( veľkosť: 1,9 MB, aktualizované: Streda 13. Jún 2018 13:49 )