Zmluva

Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb

Identifikácia

Číslo zmluvy: 1010461504

Názov objednávateľa: Obec Štefanová

Adresa objednávateľa: č. 100, 90086 Štefanová

IČO objednávateľa: 00305111

Názov dodávateľa: Sloval Telecom a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet zmluvy: Telefónne služby Slovak Telecom

Zmluvná cena: 15.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 10.05.2018

Datum zverejnenia: 11.05.2018

Dokumenty