Zmluva

Poistná zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: 9160066118

Názov objednávateľa: Obec Lomnička

Adresa objednávateľa: Lomnička č.66, 06503 Podolínec

IČO objednávateľa: 00330027

Názov dodávateľa: UNIQA poisťovňa, a.s.

Adresa dodávateľa: Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27

IČO dodávateľa: 00653501

Predmet zmluvy: Poistenie požiaru, živelných nebezpečí a škôd spôsobených vodou z vodovodných zariadení

Zmluvná cena: 1695.00 €/rok bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 27.04.2018

Datum zverejnenia: 27.04.2018

Dokumenty Pdf img-427084724.pdf ( veľkosť: 2 MB, aktualizované: Piatok 27. Apríl 2018 12:04 )