Zmluva

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

Identifikácia

Číslo zmluvy: Dodatok2/2018

Názov objednávateľa: Obec Štefanová

Adresa objednávateľa: č. 100, 90086 Štefanová

IČO objednávateľa: 00305111

Názov dodávateľa: Marius Pedersen, a.s.

Adresa dodávateľa: Viničnarska 25, Pezinok

IČO dodávateľa: 341115901

Predmet zmluvy: vývoz TKO

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 23.03.2018

Datum zverejnenia: 26.03.2018

Dokumenty Pdf SCAN0071.PDF ( veľkosť: 682,9 KB, aktualizované: Pondelok 26. Marec 2018 08:49 )