Zmluva

Poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadmi

Identifikácia

Číslo zmluvy: Dodatok 2/2018

Názov objednávateľa: Obec Štefanová

Adresa objednávateľa: č. 100, 90086 Štefanová

IČO objednávateľa: 00305111

Názov dodávateľa: Marius Pedersen, a.s.

Adresa dodávateľa: Viničiarska cesta 25, Pezinok

IČO dodávateľa: 34115901

Predmet zmluvy: poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadmi

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 23.03.2018

Datum zverejnenia: 26.03.2018

Dokumenty