Zmluva

Dohoda o spoločnom hasičskom zbore

Identifikácia

Číslo zmluvy: 1/DHZ/2018

Názov objednávateľa: Obec Lomnička

Adresa objednávateľa: Lomnička č.66, 06503 Podolínec

IČO objednávateľa: 00330027

Názov dodávateľa: Mesto Podolínec

Adresa dodávateľa: Nám. Mariánske 3, 065 03 Podolínec

IČO dodávateľa: 00330132

Predmet zmluvy: Mesto Podolínec sa touto zmluvou zaväzuje prostredníctvom Dobrovoľného hasičského zboru Podolínec vykonávať úlohy uvedené v §35 zákona č. 314/2001 z.Z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov aj v katastrálnom území Obce Lomnička. Povinnosti vyplývajúce zmluvným stranám z ustanovenia §23 zákona o ochrane pred požiarmi bude každá zmluvná strana plniť samostatne.

Zmluvná cena: 2000.00 € bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 14.02.2018

Datum zverejnenia: 16.02.2018

Dokumenty Pdf img-216111042.pdf ( veľkosť: 71,5 KB, aktualizované: Piatok 16. Február 2018 11:54 )