Zmluva

Dodatok č. 10

Identifikácia

Číslo zmluvy: 12/L/2006

Názov objednávateľa: Obec Poľanovce

Adresa objednávateľa: č. 7, 05305 Poľanovce

IČO objednávateľa: 00329487

Názov dodávateľa: Brantner Nova s.r.o.

Adresa dodávateľa: Spišská Nová Ves, Sadová 13

IČO dodávateľa: 31659641

Predmet zmluvy: Zber, preprava a zneškodňovanie KO

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 01.12.2017

Datum zverejnenia: 21.01.2018

Dokumenty Pdf scn0002.pdf ( veľkosť: 663,8 KB, aktualizované: Nedeľa 21. Január 2018 17:10 )