Zmluva

Dodatok č.1 k zmluve č. 7/2017 o dodávke a odbere tepla

Identifikácia

Číslo zmluvy: 7/2017

Názov objednávateľa: Obec Lomnička

Adresa objednávateľa: Lomnička č.66, 06503 Podolínec

IČO objednávateľa: 00330027

Názov dodávateľa: Základná škola s materskou školou Lomnička 29

Adresa dodávateľa: Lomnička 29, 065 03 Podolínec

IČO dodávateľa: 35534656

Predmet zmluvy: Zmena článku IV. Cena a spôsob vyúčtovania tepla. Ostatné články zmluvy č. 7/2017, zo dňa 29.11.2017zostávajú nezmenené v platnosti.

Zmluvná cena: 0.00 € bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 15.01.2018

Datum zverejnenia: 15.01.2018

Dokumenty Pdf Dodatok č.pdf ( veľkosť: 77,2 KB, aktualizované: Pondelok 15. Január 2018 13:08 )