Zmluva

Dohoda o členstve v Dobrovoľnom hasičskom zbore obce Letanovce

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Letanovce

Adresa objednávateľa: Slovenského raja 55, 05313 Letanovce

IČO objednávateľa: 00329304

Názov dodávateľa: Roman Mušuta

Adresa dodávateľa: Slov.raja 20/39, 053 13 Letanovce

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: Členstvo v Dobrovoľnom hasičskom zbore obce Letanovce

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 11.12.2017

Datum zverejnenia: 12.01.2018

Dokumenty