Zmluva

Dodatok č.3 k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 24.03.2011

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Peter Hangurbadžo a Martina Hangurbadžová, rod Mirgová

Adresa objednávateľa: Lomnička 106

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Lomnička

Adresa dodávateľa: Lomnička č.66, 06503 Podolínec

IČO dodávateľa: 00330027

Predmet zmluvy: Prenajímateľ a nájomca sa dňa 18.12.2017 dohodli na dodatku k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 24.03.2011, v ktorej sa mení bod IX, ktorý znie následovne: Nájomný pomer vzniká dňom 18.12.2017 a uzatvára sa na dobu určitú do 31.12.2019

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 18.12.2017

Datum zverejnenia: 21.12.2017

Dokumenty Pdf Dodatok k zmluve(1).pdf ( veľkosť: 56,8 KB, aktualizované: Štvrtok 21. December 2017 13:23 )