Zmluva

Zmluva o reklame

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Lomnička

Adresa objednávateľa: Lomnička č.66, 06503 Podolínec

IČO objednávateľa: 00330027

Názov dodávateľa: Profesionálny register s.r.o.

Adresa dodávateľa: Michalská 9, 811 01 Bratislava

IČO dodávateľa: 46938079

Predmet zmluvy: 1. Záväzok poskytovateľa reklamy poskytovať obchodnému partnerovi reklamu v súlade so zákonom č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. 2. Záväzok obchodného partnera zaplatiť poskytovateľovi cenu za služby definované v zmluve.

Zmluvná cena: 240.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 07.12.2017

Datum zverejnenia: 07.12.2017

Dokumenty Pdf img-Z07134046.pdf ( veľkosť: 128,7 KB, aktualizované: Štvrtok 07. December 2017 13:44 )