Zmluva

Úrazové poistenie

Identifikácia

Číslo zmluvy: 8100049865

Názov objednávateľa: Obec Lomnička

Adresa objednávateľa: Lomnička č.66, 06503 Podolínec

IČO objednávateľa: 00330027

Názov dodávateľa: UNIQA poisťovňa a.s.

Adresa dodávateľa: Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27

IČO dodávateľa: 00653501

Predmet zmluvy: Úrazové poistenie 30 osôb VPP- aktivačná činnosť

Zmluvná cena: 494.40 €/rok bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 28.09.2017

Datum zverejnenia: 04.12.2017

Dokumenty Pdf img-Z04132800.pdf ( veľkosť: 1,2 MB, aktualizované: Pondelok 04. December 2017 14:04 )