Zmluva

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi

Identifikácia

Číslo zmluvy: 17/36/010/26

Názov objednávateľa: Obec Poľanovce

Adresa objednávateľa: č. 7, 05305 Poľanovce

IČO objednávateľa: 00329487

Názov dodávateľa: ÚPSVaR

Adresa dodávateľa: Poprad, Hraničná 13

IČO dodávateľa: 30794536

Predmet zmluvy: Aplikácia zákona o pomoci v hmotnej núdzi

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 29.11.2017

Datum zverejnenia: 02.12.2017

Dokumenty Pdf scn0001.pdf ( veľkosť: 1 MB, aktualizované: Sobota 02. December 2017 20:16 )