Zmluva

Dohoda o urovnaní

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Lomnička

Adresa objednávateľa: Lomnička č.66, 06503 Podolínec

IČO objednávateľa: 00330027

Názov dodávateľa: ZŠ s MŠ Lomnička

Adresa dodávateľa: Lomnička 29

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: Dohoda o urovnaní.

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 29.11.2017

Datum zverejnenia: 30.11.2017

Dokumenty Pdf dohoda1.pdf ( veľkosť: 2,6 MB, aktualizované: Štvrtok 30. November 2017 15:58 )