Zmluva

Zmluva o dielo

Identifikácia

Číslo zmluvy: November 06/2017

Názov objednávateľa: Obec Olšavica

Adresa objednávateľa: č. 94, 05373 Olšavica

IČO objednávateľa: 00329444

Názov dodávateľa: FORTIS PROJECT, Štrba

Adresa dodávateľa: FORTIS PROJECT, Štrba

IČO dodávateľa: 37941470

Predmet zmluvy: Projektová žiadosť pre Výzvu 22/PRV/2017

Zmluvná cena: 750.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 07.11.2017

Datum zverejnenia: 28.11.2017

Dokumenty