Zmluva

Poistná zmluva č. 9160080153

Identifikácia

Číslo zmluvy: 9160080153

Názov objednávateľa: Obec Lomnička

Adresa objednávateľa: Lomnička č.66, 06503 Podolínec

IČO objednávateľa: 00330027

Názov dodávateľa: UNIQA poisťovňa, a.s.

Adresa dodávateľa: Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27

IČO dodávateľa: 00653501

Predmet zmluvy: Poistenie majetku Obce - Dom smútku Lomnička 31, postenie požiaru, živelných nebezpečí a škôd spôsobených vodou z vodovodných zariadení, poistenie majetku proti krádeži a lúpeži, Zodpovednosť, poistenie elektroniky, poistenie lomu strojov.

Zmluvná cena: 260.24 €/rok bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 24.10.2017

Datum zverejnenia: 23.11.2017

Dokumenty Pdf img-Y23134412.pdf ( veľkosť: 2,3 MB, aktualizované: Štvrtok 23. November 2017 13:58 )