Zmluva

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK3-2017-001603

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hranovnica

Adresa objednávateľa: Sládkovičova 398, 05916 Hranovnica

IČO objednávateľa: 00326224

Názov dodávateľa: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Adresa dodávateľa: Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava

IČO dodávateľa: 00681156

Predmet zmluvy: Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt s názvom Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Hranovnica

Zmluvná cena: 191530.27 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 08.11.2017

Datum zverejnenia: 14.11.2017

Dokumenty Pdf ZM_SEP-IMRK3-2017-001603 - text.pdf ( veľkosť: 1,9 MB, aktualizované: Utorok 14. November 2017 10:01 )