Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: 2371114073

Názov objednávateľa: Obec Lomnička

Adresa objednávateľa: Lomnička č.66, 06503 Podolínec

IČO objednávateľa: 00330027

Názov dodávateľa: O2 Slovakia,s.r.o.

Adresa dodávateľa: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5

IČO dodávateľa: 35848863

Predmet zmluvy: Záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu telekomunikačné zariadenia (mobilné telefóny)špecifikované v prílohe č.1 tejto zmluvy alebo darčekovú poukážku na nákup telekomunikačného zariadenia a záväzok kupujúceho dodaný tovar prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu spôsobom dohodnutým v tejto zmluve. Darčekovú poukážku na nákup telekomunikačného zariadenia predávajúci zašle kupujúcemu formou sms na kupujúcim zvolené telefónne číslo.

Zmluvná cena: 242.00 € bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 07.11.2017

Datum zverejnenia: 08.11.2017

Dokumenty Pdf Kupna_zmluva_1000037704.pdf ( veľkosť: 244,7 KB, aktualizované: Streda 08. November 2017 11:30 )