Zmluva

Zmluva o dielo č. 3/2018 o ochrane, podpore a rozvoja verjeného zdravia

Identifikácia

Číslo zmluvy: 3/2018

Názov objednávateľa: Obec Lomnička

Adresa objednávateľa: Lomnička č.66, 06503 Podolínec

IČO objednávateľa: 00330027

Názov dodávateľa: SPEKSNER V.B.

Adresa dodávateľa: Tatranská Kotlina 67, 059 54 Vysoké Tatry

IČO dodávateľa: 30259665

Predmet zmluvy: Predmetom tejto zmluvy je záväzok subdodávateľa vykonávať deratizačné, dezinfekčné a dezinsekčné práce v obci Lomnička, ako aj komplexné asanačné a DDD služby pre rok 2018.

Zmluvná cena: 1000.00 € bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 26.10.2017

Datum zverejnenia: 26.10.2017

Dokumenty Pdf img-X26084159.pdf ( veľkosť: 111,3 KB, aktualizované: Štvrtok 26. Október 2017 10:41 )