Zmluva

Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Pecha Ľudovít, Pechová Katarína

Adresa objednávateľa: Lipová 604/3, 052 01 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa dodávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO dodávateľa: 00329649

Predmet zmluvy: predĺženie doby nájmu

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 26.09.2016

Datum zverejnenia: 13.10.2017

Dokumenty Pdf dodatok.pdf ( veľkosť: 32,3 KB, aktualizované: Piatok 13. Október 2017 10:39 )