Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: Z201735673_Z

Názov objednávateľa: Obec Hranovnica

Adresa objednávateľa: Sládkovičova 398, 05916 Hranovnica

IČO objednávateľa: 00326224

Názov dodávateľa: UNIKOV Nitra, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Lehotská 4, 949 01 Nitra

IČO dodávateľa: 46920765

Predmet zmluvy: VOKy - Zberný dvor

Zmluvná cena: 8370.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 25.08.2017

Datum zverejnenia: 12.10.2017

Dokumenty Pdf Príloha č.3- Zmluva č. Z201735673_Z.pdf ( veľkosť: 110,9 KB, aktualizované: Štvrtok 10. Máj 2018 08:45 )