Zmluva

Dodatok č. 1 zmluve č. 49/M/2017

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hranovnica

Adresa objednávateľa: Sládkovičova 398, 05916 Hranovnica

IČO objednávateľa: 00326224

Názov dodávateľa: Ing. Jaroslav Benko

Adresa dodávateľa: Štúrova 127/11, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 43056482

Predmet zmluvy: Zabezpečenie stavebného dozora na stavbe Chodník na ul. SNP a ul. Hviezdoslavovej

Zmluvná cena: 3800.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 12.10.2017

Datum zverejnenia: 12.10.2017

Dokumenty Pdf Dodatok č. 1 - Stavebný dozor.pdf ( veľkosť: 62,4 KB, aktualizované: Štvrtok 12. Október 2017 14:21 )