Zmluva

zmluva o zriadení vecného bremena

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Eltek s.r.o.

Adresa objednávateľa: L. Hrádok

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Liptovská Porúbka

Adresa dodávateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO dodávateľa: 17061229

Predmet zmluvy: zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť pozemok - zast. plochy; List vlastníctva číslo: 1966; Katastrálne územie: Liptovská Porúbka; Parcela číslo: KN-C 1676, KN-E 321/;

Zmluvná cena: 2000.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 12.10.2017

Datum zverejnenia: 12.10.2017

Dokumenty Pdf vecne bremeno621.pdf ( veľkosť: 1,2 MB, aktualizované: Štvrtok 12. Október 2017 13:48 )