Zmluva

Zmluva o dielo/ dodatok č. 1

Identifikácia

Číslo zmluvy: dodatok 01-032/2016

Názov objednávateľa: Obec Štefanová

Adresa objednávateľa: č. 100, 90086 Štefanová

IČO objednávateľa: 00305111

Názov dodávateľa: SILKAT s.r.o.

Adresa dodávateľa: Šafárikova 9, 924 01 Galanta

IČO dodávateľa: 31334334

Predmet zmluvy: Doplnenie podmienok plnenia č. 1

Zmluvná cena: 2760.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 06.10.2017

Datum zverejnenia: 11.10.2017

Dokumenty Pdf dodatok Silkat.pdf ( veľkosť: 513,3 KB, aktualizované: Streda 11. Október 2017 11:40 )